Service motive:

Funktions Aftale

Op til 5 års garanti på udvalgte batterier og ladere. Svar på servicekald indenfor 15 timer

Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale

GNB skifter alle celler og kassedele som gennem normal slitage bliver ubrugelige. Batterifejl indenfor 2 år og vi udskifter batteriet uden regning

Service Aftale

Spændingsmåling af batterier og celler. Kontrolmåling af syre-vægtfylde. Udfærdigelse af tilstandsrapport.