Om GNB:

Tidigare hette vi Tudor - därefter Exide - och numera GNB

GNB Industrial Power är en vital del av Exide Technologies-koncernen, som är en av världens största batteritillverkare. Vi har mer än 120 års erfarenhet av att utveckla batterier.

Under många år var vårt företagsnamn Tudor - det är ett namn som många fortfarande minns väl. År 1994 samlades företagets samtliga europeiska avdelningar under namnet Exide. År 2010 ändrade industridivisionen (Motive & Network) namn till GNB Industrial Power, A division of Exide Technologies

GNB är en förkortning av namnet Gould National Batteries - ett erkänt företagsnamn, under vilket Exide i USA och Asien har sålt batterier i många år.

Vår historia har skrivits av innovativa personer, som konstant strävat efter utveckling och kvalitet.

Vi har tillgång till några av världens skarpaste hjärnor, vår vision är ständigt att utveckla samt optimera vår användning och lagring av energi. På det globala planet är vi en av världens största och mest innovativa batteritillverkare. Det ger oss en säker grund att stå på när vi ger intelligent och kunskapsbaserad rådgivning till den enskilde kunden.