Övrigt:

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Anvisningar för säker hantering av blybatterier.
Utfärdat av: Miljö- och kvalitetsavdelingen, Malmö.

Manufactures Declaration

Deklaration för ventilreglerade blybatterier

Retur av förbrukade industribatterier

Anvisningar för korrekt returnering av batterier med DHL till Exide/GNB.