Övrigt:

GNB Industrial Power - Network Garantibestämmelser

Garantin gäller för fabrikations- och materialfel inom garantitiden

Garantibestämmelserna gäller under följande förutsättningar:

  • Produkterna installeras och underhålls enligt GNB skötselföreskrift.
  • Batterierna urladdas enligt gällande tabellverk för urladdningsström och belastningseffekter samt till korrekt slutspänning.
  • Hålladdningsspänningen måste också vara korrekt injusterad. Omgivningstemperaturer enligt gällande skötselinstruktioner.

Garantier

Batterier:

24 månaders full garanti för fabrikations- och materialfel.

Laddare:

På laddare typ ADC och Thyrotronic lämnar vi 24 månaders full garanti
för fabrikations- och materialfel.


På laddare typ PCR lämnar vi 24 månaders full garanti för fabrikations- och materialfel.

På UP310, UP510, UP610 och Leif laddare lämnar vi 12 månaders full garanti
för fabrikations- och materialfel.

Garantiomfång:

Garantin omfattar ej följdskador på annan utrustning. Reparationer utförda
inom garantitiden förlänger ej den ordinarie garantiperioden

Frakt:

Produkter, som önskas reparerade under garantitiden, skall skickas till av
GNB Industrial Power angiven adress. Köparen står för frakt- kostnaden