Övrigt:

GNB Industrial Power - Motive Power Garanti

Garantin gäller för fabrikations- och materialfel inom garantitiden.

Garantibestämmelserna gäller under följande förutsättningar:

  • Produkterna sköts enligt GNB Industrial Power skötselföreskrifter
  • Batteriet urladdas med max 80% av batterikapaciteten  - vid underhållsfria dock max 75 % , 1 gång per dygn i 5 dagar per arbetsvecka

För ytterligare information om våra garantibestemmelser hänvisar vi dig till din kontaktperson hos GNB Industrial Power eller kontakta vår säljavdeling på info.gnb@exidegroup.com