Övrigt:

Beräkningsprogram: Ventilationskrav

(enligt IEC 62485-3)

Batterityp:

Laddningstyp:

Beräkningsresultat

 

Ventilationsluftflöde: