Övrigt:

Beräkningsprogram: Luftflöde

I enlighet med IEC 62485-3 beräknas det nödvändiga ventilationsluftflödet för laddningsrummet med hjälp av följande formel:

Q = v * q * s * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Förkortat till = 24 * 0,00042 * 5 * n * Igas * Cn / 100

Slutlig formel

Q = 0,055 * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Q = Ventilationsluftflöde [m3/h]
v = Nödvändig utspädningsfaktor för vätgas: 24
q = 0,42 * 10-3 [m3/h] producerad vätgas
s = Säkerhetsfaktor: 5
n = Antal celler
Igas = Ström som producerar gas i laddningens gasutvecklingsfas [Amp/100 Ah] Se tabell 1.
Cn = Nominell kapacitet [Ah]

Tabell 1

Laddarkarakteristik

Igas: ventilerade celler

Igas: ventilreglerade celler

IU: Spänningsgräns = 2,4 V/c

2

1

IUI: Ingen spänningsgräns

max 6

max 1,5

W: Fallande karakteristik

Typiska värden från 5 till 7

---


De angivna värdena gäller för värsta tänkbara scenario.

Naturlig ventilation

Laddningsrum/laddningsområden ska vara försedda med luftintag och -uttag med en minsta öppningsyta som beräknas enligt följande formel: Yta = 28 * Q [cm2].
I denna beräkning förutsätts lufthastigheten vara >0,1 m/s.

Stora och välventilerade lokaler ska ha en fri volym på minst 2,5 x Q [m3]
I denna beräkning förutsätts lufthastigheten vara >0,1 m/s.

Luftintag- och uttag ska ha bästa möjliga placering med avseende på optimala villkor för luftväxlingen, d.v.s.:

  • Öppningarna ska vara placerade i väggar som befinner sig mittemot varandra.

  • Det bör vara minst 2 meters avstånd mellan öppningar i samma vägg. Den utsugna luften från laddningsrummet/-området ska ledas ut i det fria.

Avtagbara lock och säten ska tas bort före laddning.

Batterilådan ska vara försedd med ventilationsöppningar, så att farliga gaser inte ackumuleras.

Om luftflödet Q inte kan uppnås genom naturlig ventilation, ska fläktstyrd ventilation användas för att säkerställa tillräcklig luftväxling.