Övrigt:

Bly / råvarutillägg

Förenklat system för fastställande av batteripriser

Exide har ändrat sina prissättningsrutiner. Priserna kommer att vara lika konkurrenskraftiga som tidigare och förväntas varken stiga eller falla.

Det nya systemet är enkelt att förstå. Blypriset baseras på energiinnehållet, angivet i amperetimmar. Systemet, som kommer att användas över hela Europa, avspeglar näringslivets fortsatta internationalisering. I Sverige träder det i kraft den 1. Oktober 2014.

Avgiften justeras löpande, för att återspegla det genomsnittliga bly / råvarupriset och växelkursen (USD vs SEK) för den föregående månaden.

Bly / råvarutillägget beräknas utifrån batteriets Ah och antal celler.
Avrundade belopp för september är:

Motive Power     SEK 1,1034 / Ah / cell

Network Power   SEK 1,1445 / Ah / cell

Tensor               SEK 0,9930 / Ah / cell

Vid frågor, välkommen att kontakta oss på +46 10-888 60 60.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.