Network:

Sonnenschein Powercycle

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A400 FT

GEL. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein® A600

GEL. Rörplattor. 15/20 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Restore500

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.