Network:

Absolyte® GP

AGM. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd.

Classic Energy Block

Fritt ventilerat batteri med smorda plattor. 15 års förväntad livslängd.

Classic OCSM

Fritt ventilerat batteri med positiva rörplattor/negativa plattor i koppat sträck metal. 20 års förväntad livslängd.

Rail

Marathon, Sonnenschein, Sonnenschein Lithium. Speciellt framtaget till tåg.

Classic Solar

Fritt ventilerat batteri med rörplattor. Speciellt framtaget för solcells anläggningar.

Marathon L/XL

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Marathon M-FT

AGM. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 15 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Marathon FTX

AGM. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 15 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Very Long Life. Optimerad livslängd vid höga temperaturer.

Powerfit S100 /S100L

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Powerfit S300

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A400 FT

GEL. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein® A600

GEL. Rörplattor. 15/20 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein Powercycle

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Restore500

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Sprinter P/XP

AGM. Smorda plattor. +10 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Sprinter XP-FT

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.