Network:

Absolyte® GP

AGM. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd.

Classic Energy Block

Fritt ventilerat batteri med smorda plattor. 15 års förväntad livslängd.

Classic OCSM

Fritt ventilerat batteri med positiva rörplattor/negativa plattor i koppat sträck metal. 20 års förväntad livslängd.

Rail

Marathon, Sonnenschein, Sonnenschein Lithium. Speciellt framtaget till tåg.

Classic Solar

Fritt ventilerat batteri med rörplattor. Speciellt framtaget för solcells anläggningar.

Marathon PowerCycle

AGM. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: >12 år - Very Long Life. 1.500 cykler vid 60% urladdningsdjup C10. Unik Carbon Boost® för effektiv laddning.

Marathon L/XL

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Marathon M-FT

AGM. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 15 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Powerfit S100 /S100L

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Powerfit S300

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A400 FT

GEL. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein® A600

GEL. Rörplattor. 15/20 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein Powercycle

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Restore500

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Sprinter P/XP

AGM. Smorda plattor. +10 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Sprinter XP-FT

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.