Network:

Powerfit S100 /S100L

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Powerfit S300

AGM. Smorda plattor. 5 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: General Purpose.

Sprinter P/XP

AGM. Smorda plattor. +10 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Sprinter XP-FT

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein® A600

GEL. Rörplattor. 15/20 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Classic OCSM

Fritt ventilerat batteri med positiva rörplattor/negativa plattor i koppat sträck metal. 20 års förväntad livslängd.