Network:

Marathon L/XL

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Marathon M-FT

AGM. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 15 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A400 FT

GEL. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sprinter XP-FT

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Classic OCSM

Fritt ventilerat batteri med positiva rörplattor/negativa plattor i koppat sträck metal. 20 års förväntad livslängd.

Classic Energy Block

Fritt ventilerat batteri med smorda plattor. 15 års förväntad livslängd.

Restore500

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Absolyte® GP

AGM. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd.