Network:

Marathon L/XL

AGM. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Marathon M-FT

AGM. Front monterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long Life.

Sonnenschein A400

GEL. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A400 FT

GEL. Frontmonterade poler. Smorda plattor. 12 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein Lithium

Modular LFP-teknik (litium järnfosfat).

Sprinter XP-FT

AGM. Smorda plattor. +10 års förväntad livslängd. Klassning Eurobat: High Performance.

Classic OCSM

Fritt ventilerat batteri med positiva rörplattor/negativa plattor i koppat sträck metal. 20 års förväntad livslängd.

Classic Energy Block

Fritt ventilerat batteri med smorda plattor. 15 års förväntad livslängd.

Restore500

Gel. Gallerplatta. Speciellt för höga temperaturer. Många cykler.

Network Power Overview

Broschyr med alla Network Power batterier.

Absolyte® GP

AGM. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd.

Absolyte® GX

AGM. Smorda plattor. 20 års förväntad livslängd.