Network:

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life