Motive:

Tensor xGel

Gel. Rörcellsplattor med Tensor teknologi. Ingen vattenpåfyllning. Hård drift.

Sonnenschein EPzV

Gel. Rörplattor. Ventilreglerat . DIN-norm.

Sonnenschein EPzV BS

Gel. Rörplattor. Ventilreglerat. BS-norm.

Sonnenschein GF-V

GEL. Gitterplatta. 700 cykler.

Sonnenschein GF-Y

GEL. Gitterplatta. 450 cykler.

Sonnenschein M

1000 cykler! GEL. Gitterplatta.