Motive:

Marathon Classic

Öppet. Rörplattor. DIN-norm. Kan uppgraderas med luft rundpumpning.

Sonnenschein EPzV

Gel. Rörplattor. Ventilreglerat . DIN-norm.

Sonnenschein EPzV BS

Gel. Rörplattor. Ventilreglerat. BS-norm.

Tensor xGel

Gel. Rörcellsplattor med Tensor teknologi. Ingen vattenpåfyllning. Hård drift.

Sonnenschein GF-V

GEL. Gitterplatta. 700 cykler.

Sonnenschein M

1000 cykler! GEL. Gitterplatta.

Sonnenschein Lithium

Modular LFP-teknik (litium järnfosfat) för DIN tråg

Drysafe Recup

AGM. Spiralcell. 450 cykler.

Marathon Excell

Öppet. Rörplattor. DIN-norm. Lågt underhållsbehov. Upp till 120 dagar mellan vattenpåfyllningarna. Kan uppgraderas med luft rundpumpning.

Marathon Aqua

Öppet. Rörplattor. DIN-norm. Extra långt serviceintervall. Kan uppgraderas med luft rundpumpning.

2100.NET

Intelligent hantering av batteri flotta för att säkerställa optimal drift