Calculators Network

(enligt EN 50272-2)

Batterityp:

Laddningstyp:

Underhållsladdnin

Beräkningsresultat

 

Ventilationsluftflöde: