Calculators Network

(enligt IEC 62485-2)

Batterityp:

Laddningstyp:

Underhållsladdnin

Beräkningsresultat

 

Ventilationsluftflöde: