Motive:

Jopro

Batteribyttesystem for å forenkle og effektivisere batteribytte.