Annen info:

Populær batterikunnskap
- lang versjon

Utdannelsesmanual girr innføring i batteri og lader's virkemåte og vedlikehold

Populær batterikunnskap
- kort versjon

Kort introduksjon i batteri og lader's virkemåte og vedlikehold