Annen info:

GNB Industrial Power - Network Garantibestemmelser

Garantibestemmeler for stasjonære batterier, nødstrømsenheter og lade-likerettere.

Generell garanti:

 • GNB Industrial Power yter i 1 år (ett år), regnet fra overtagelsesdagen, garanti for 100% kapasitet og alle skader, som skyldes mangelfull konstruksjon eller feil i materialer og utført arbeide.
 • Ovennevnte generelle garanti gjelder for de anførte produkter.

  • Stasjonære rør- og gitterplatebatterier, FV
  • Stasjonære rør- og gitterplatebatterier, VR-GEL
  • Stasjonære ventilregulerte batterier, VR AGM
  • Nødstrømsenheter og lade-likerettere for stasjonære batterier.

Betingelser

 •  For alle typer stasjonære batterier og lade-likerettere gjelder garantien under forutsetning av at drift- og vedligeholdsforeskrifterne for batteri og lade-likretter nøye overholdes.
 • Garantien dekker kun det av GNB Industrial Power leverte produkt. Garantien gjelder ikke driftstap eller annet inndirekte tap.
 • Garantireparasjoner forlenger ikke den oprinnelige garantiperioden.
 • Efter utløpet av første garantiår kan det oprettes tilsynsavtale eller driftsmessig vedligeholdsavtale, hvis dette ønskes.