Annen info:

GNB Industrial Power - Motive Power Garanti

 

Garantien gjelder mot fabrikasjons- og materialfeil i garantitiden.

Garantibestemmelsene gjelder under følgende betingelser:

  • Produktene behandles i henhold til GNB Industrial Powers vedlikeholdsforskrift
  • Batteriet utlades med max 80% av batterikapasiteten, max 75% hvis det er ventilregulerte, 1 gang per døgn i 5 dager per arbeidsuke

For ytterligere informasjon om våra garantibestemmelser henviser vi deg til din kontaktperson hos GNB Industrial Power eller kontakt vår salgsavdeling på sales-norway@exidegroup.com