Annen info:

Bly/råvare tillegg

Forenklet system for prising av blytillegg

I Exide har vi nå endret måten vi fastsetter blytillegget på.
Det nye systemet er utviklet for å være lett å forstå, og prisen på bly vil bli beregnet ut fra energiinnholdet i amperetimer. Det nye prissystemet vil bli tatt i bruk over hele Europa og avspeiler den løpende internasjonaliseringen av næringslivet. I Norge vil systemet tre i kraft 1. oktober 2014.

Tillegget reguleres hver måned, således at det avspeiler den gjennomsnittelige bly/råvare prisutvikling, samt vekslingskurs (USD vs. NOK) for den foregående måned.

Bly/råvaretillegget og Premium beregnes ut fra batteriets Ah og antall celler.
De avrundede beløp for september er: 

Motive Power, Block & Cells:  € 0,1189 = NOK 1,1683 / Ah / celle

Motive Power, Tray:              € 0,1247 = NOK 1,2253 / Ah / celle

Network Power:                   € 0,1288 = NOK 1,2652 / Ah / celle

Har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt på +47 22 07 47 00, så vil vi

gjøre vårt beste for å hjelpe. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.