Annen info:

Råvaretillegg for bly, Premium og energi:

Råvaretillegget baseres på energiinnholdet I amperetimer (Ah). Tillegget justeres løpende for å gjenspeile de gjennomsnittlige råvareprisene på aktuelle råvarer og energipris, samt valutakurs USD/EUR/NOK det siste kvartalet. 

Motive Power

Tillegg i NOK, pr Ah og 2V-celler for januar 2023:

Block & Celler:

Bly:           0,9821

Premium:   0,1431

Total:        1,1252

Battericeller i kasse:

Bly:           0,9821

Premium:   0,1755

Total:        1,1576


Network Power 

Tillegg i NOK, pr Ah og 2V-celler for januar 2023: 

Batterier & Celler:

Bly:           1,1555

Premium:   0,0865

Total:        1,2421

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon +47 22 07 47 77.