Muut tiedot:

Käyttöturvallisuustiedote (MSDS)

Ohjeita  lyijyhappoakkujen turvalliseen käsittelyyn.
Akkuhappo.

VRLA-IATA (UK)

Valmistajan todistus koskien suljettujen akkujen kuljettamista