Muut tiedot:

Laskentaohjelma: Ilmavirta

EN IEC 62485-3 -standardin mukaisesti akkutilan tuuletukseen tarvittava ilmavirta lasketaan seuraavalla kaavalla:

Q = v * q * s * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Supistettuna = 24 * 0,00042 * 5 * n * Igas * Cn / 100

Lopullinen kaava

Q = 0,055 * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Q = Tuuletusilmavirta [m3/h]
v = Vaadittava vedynohennuskerroin: 24
q = 0,42 * 10-3 [m3/h] muodostunut vety
s = Turvakerroin: 5
n = Kennojen lukumäärä
Igas = Virta, joka tuottaa kaasua varauksen kaasuuntumisvaiheessa [Amp/100Ah] Ks. taulukko 1.
Cn = Nimellisteho [Ah]

Taulukko 1

Varausarvot

Igas: avoimet kennot

Igas: venttiiliohjatut kennot

IU: Jänniteraja = 2,4 V/c

2

1

IUI: Ei jänniterajaa

maks. 6

maks. 1,5

W: Laskeva jännite

Tyypilliset arvot alueella 5 - 7

---


Mainitut arvot pätevät pahimpaan ajateltavissa olevaan skenaarioon.

Luonnollinen tuuletus

Varaustiloissa/-alueilla on oltava aukko tulo- ja poistoilmalle, jonka vapaa vähimmäiskoko lasketaan seuraavalla kaavalla: Alue = 28 * Q [cm2].
Tämän laskelman edellyttämä ilmavirran nopeus on >0,1 m/s.

Suurten ja hyvin tuuletettujen tilojen vapaa vähimmäistilavuus on 2,5 x Q [m3]
Tämän laskelman edellyttämä ilmavirran nopeus on >0,1 m/s.

Tulo- ja poistoilman aukot on sijoitettava niin, että ne luovat ilmanvaihdolle optimaaliset edellytykset, ts.:

  • Aukot on sijoitettava vastakkaisille seinille.

  • Samalla seinällä olevien aukkojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 2 metriä. Varaustilasta/-alueelta poistuva ilma on johdettava rakennuksesta ulos.

Irrotettavat kannet ja istukat poistetaan ennen varaamista.

Akkukotelossa on oltava tuuletusaukot vaarallisten kaasujen kerääntymisen ehkäisemiseksi.

Jos luonnollisella tuuletuksella ei saada aikaan ilmavirtaa Q, on käytettävä koneellista ilmanvaihtoa ilman riittävän tuuletusilman määrän takaamiseksi.