Anden info:

Definitioner og udtryk

Ampere (A)

Elektrisk enhed for strømstyrke

Bly

Grundbestanddel i batteriet
(Pb)

Cycle

Batteriets livscyklus, svarende til det antal op- og afladninger, beregnet ud fra IEC 254-1 normen.

DF

Vedligeholdelsesfri lukket, ventilreguleret med syren bundet i gel.

Elektrolyt

I batterier er elektrolytten fortyndet svovlsyre.

Gasning

Når et batteri når gas-spændingen sønderdeles vandet i ilt og brint hvilket medfører eksplosions-fare.

Garanti

Se GNB Industrial Powers garantibestemmelser

Kapacitet (Ah)

Batteriets kapacitet er - populært sagt - den mængde energi batteriet indeholder. Måles normalt ved 5 timer (C5)
Et batteri på f.eks 500 Ah kan således afgive 100 A i 5 timer.

Knaldgas - ilt og brint

Et batteri, som tages fra laderen inden afsluttet ladeforløb, vil for det meste stå og gasse.
Et batteri, som er færdigladet med låget lukket, vil være længe om at komme af med sine gasser. Dette medfører at luften omkring batteriet er fyldt med brint-gasser, som eksploderer ved mindste gnist.
Et batteri som eksploderer, vil højst sandsynligt sprænge cellelågene og slynge syren ud i omgivelserne. Hvis der tilfældigvis skulle være en eller flere personer i nærheden, vil disse blive ramt af syren.

Skulle uheldet være ude, kan syren nogenlunde neutraliseres med masser af rindende vand - efterfulgt af et hurtigt besøg åskadestuen.

Et batteri udsender gasser under opladning. Især brint er meget eksplosionsfarlig. Så pas på med cigaretter, gnister, uisoleret værktøj og åben ild i nærheden af batteriet.

Lader

Der skal altid bruges godkendte ladere. Andre ladere fører til kraftig gasning og afkorter batteriets levetid

Pauseladning

Ladning hvor gaspunktet ikke nås.

Recycling

Batterierne indgår i ReturBats genbrugsordning.

Rørplade

Batteri opbygget af positive rør og negative plader med forskellige blylegeringer.

Selvafladning

Ud over normale afladning selvaflader et batteri ca. 5-7% af sit kapacitet pr. måned

Sulfater

Syrerester

Transport

Under transport bør batteripolerne beskyttes mod kortslutning

Udetemperatur

Temperaturen har indflydelse på batteriets kapacitet. Ladning bør foregå ved normal rumtemperatur.

Vandkvalitet

mS - microSiemens
Almindeligt postevand er normalt på omkring 250 microSiemens.
Demineraliseret vand er fra 0-5 mS, men henstilles det i klare dunke vil det med tiden stige så meget i mS-værdi, at det er uegnet til batteribrug. Dette skyldes bakteriers udskilning af salte. Derfor rådes der til at benytte farvede dunke eller mørke rum, hvis vandet skal henstå i længere tid.
Kommer vandet i berøring med metal, f.eks. haner, rør eller påfyldningshoved, så stiger vandets værdi til 50-60 mS, og det er uacceptabelt, idet vandet helst ikke må komme over 10 mS og aldrig over 20.

Har man mange batterier og bruger meget vand, kan det ofte betale sig at anskaffe sit eget demineraliseringsanlæg.

Vedligeholdelsesfri

Ingen efterfyldning med vand i hele levetiden.

Volt

Elektrisk enhed for spænding. 2 volt pr. enkeltcelle.