Anden info:

Sikkerhedsdatablade (MSDS)

Sikkerhedsanvisning for håndtering af blybatterier.
Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og miljø.

Manufactures Declaration

Deklaration for fritventilerede blybatterier