Anden info:

Garanti GNB Industrial Power - Network

Garantibestemmelser for stationære batterier, nødstrømsenheder og lade-ensrettere.

Generel garanti:

 • GNB Industrial Power yder i 1 år (ét år), regnet fra overtagelsesdagen, garanti for 100% kapacitet samt fabrikations- og materialefejl.
 • Garantien ydes i overensstemmelse med de for medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening gældende almindelige garanti- og leveringsbestemmelser.
 • Ovennævnte generelle garanti gælder for de anførte produkter.

  • Stationære rør- og gitterpladebatterier, FV
  • Stationære rør- og gitterpladebatterier, VR-GEL
  • Stationære ventilregulerede batterier, VR AGM
  • Nødstrømsenheder og lade-ensrettere for stationære batterier.

Betingelser

 • For alle typer stationære batterier og lade-ensrettere gælder garantien under forudsætning af, at drift- og vedligeholdelsesforeskrifterne for batteri og lade-ensretter nøje overholdes.
  Garantien bortfalder, hvis der anvendes tilbehør og udstyr af andet fabrikat, uden forudgående godkendelse fra GNB Industrial Power .
 • Garantien dækker alene det af GNB Industrial Power leverede produkt og dække ikke eventuelle følgeskader.
 • Garantien dæker ikke driftstab eller noget andet indirekte tab. Garantireparationer forlænger ikke den oprindelige garantiperiode.
 • Efter udløbet af første garantiår kan der oprettes tilsynsoverenskomst eller driftsmæssig vedligeholdelsesoverenskomst, hvis dette ønskes.