Anden info:

Garanti GNB Industrial Power - Motive

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl indenfor garantiperioden

Garantibestemmelserne gælder på følgende betingelser:

  • Produkterne er behandlet efter GNB's gældende vedligeholdelses- og ladeforskrifter
  • Batteriet aflades med op til 80% af batterikapaciteten 1 gang pr. dag i 5 dage pr. arbejdsuge - ved vedligeholdelsesfrie batterier dog max 75%.

For yderligere information om vore garantibestemmelser henviser vi dig til din kontaktperson hos GNB Industrial Power eller kontakt venligst vores salgsafdeling på sales-denmark@exidegroup.com