Anden info:

Tillæg Dansk Producent Ansvar

Per 1. januar 2009 er GNB Indstrial Power, som følge af en EU-beslutning, pålagt at opkræve et DPA-tillæg ved salg af batterier.

Tillægget er pt. 9 øre per kilo bly.

Beløbet fremgår som et samlet beløb på vore fakturaer.

DPA = Dansk Producent Ansvar.

En afgift som danske producenter skal betale til Dansk Producent Ansvarssystem for at de registrerer, administrerer samt overvåger importen samt skrotningen af en lang række materialer - for GNB Indstrial Powers vedkommende bly.