Anden info:

Calculator: Ventilation Requirements

(i henhold til EN 50272-3)

Batteritype:

Ladningstype:

Result of calculation

 

Ventilationsluftstrøm: