Anden info:

Beregningsprogram: Luftstrøm

I henhold til IEC 62485-3 beregnes den nødvendige ventilationsluftstrøm i laderum ved hjælp af følgende formel:

Q = v * q * s * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Forkortet til = 24 * 0,00042 * 5 * n * Igas * Cn / 100

Endelig formel

Q = 0,055 * n * Igas * Cn / 100 [m3/h]

Q = Ventilationsluftstrøm [m3/h]
v = Påkrævet hydrogenfortyndingsfaktor: 24
q = 0,42 * 10-3 [m3/h] genereret hydrogen
s = Sikkerhedsfaktor: 5
n = Antal celler
Igas = Strøm, der producerer gas i ladningens gasudviklingsfase [Amp/100 Ah] Se tabel 1.
Cn = Nominel kapacitet [Ah]

Tabel 1

Laderkarakteristik

Igas: ventilerede celler

Igas: ventilregulerede celler

IU: Spændingsgrænse = 2,4 V/c

2

1

IUI: Ingen spændingsgrænse

maks. 6

maks. 1,5

W: Faldende karakteristik

Typiske værdier fra 5 til 7

---


De angivne værdier gælder for det værst tænkelige scenarie.

Naturlig ventilation

Laderum/-områder skal være forsynet med luftind- og -udtag med et minimum åbningsareal, der beregnes i henhold til følgende formel: Areal = 28 * Q [cm2].
I denne beregning forudsættes lufthastigheden at være >0,1 m/sek.

Store og velventilerede lokaler skal have et frit volumen på mindst 2,5 x Q [m3]
I denne beregning forudsættes lufthastigheden at være >0,1 m/sek.

Luftind- og udtag skal være placeret bedst muligt for at skabe optimale betingelser for luftudvekslingen, dvs.:

  • Åbningerne skal være placeret i vægge, der er beliggende over for hinanden.

  • Der bør være mindst 2 meters afstand mellem åbninger på samme væg. Den udsugede luft fra laderummet/-området skal føres ud i det fri.

Aftagelige dæksler og sæder skal fjernes før ladning.

Der skal være udluftningsåbninger i batterikassen, så der ikke akkumuleres farlige gasser.

Hvis luftstrømmen Q ikke kan opnås ved naturlig ventilation, skal der anvendes fremmedventilation for sikre tilstrækkelig luftudveksling.