Anden info:

Bly/råvare tillæg

Forenklet system til fastsættelse af batteripriser

Exide har ændret måden, hvorpå prisen på batteriet fastsættes. Priserne vil stadig være lige så konkurrencedygtige som før, og de forventes hverken at stige eller falde.
Det nye prissystem er nemt at forstå, og prisen på bly vil blive beregnet ud fra energiindholdet i amperetimer. Systemet vil blive anvendt over hele Europa og vil afspejle den fortsatte internationalisering i erhvervslivet. I Danmark træder systemet i kraft den 1. oktober 2014.

Tillægget reguleres hver måned, således at det afspejler den gennemsnitlige bly/råvare prisudvikling, samt vekselkurs (USD vs. DKK) for den foregående måned.

Bly/råvaretillægget og Premium beregnes ud fra batteriets Ah og antal celler.
De afrundede beløb for september er: 

Motive Power, Block & Celler:   € 0,1189 = DKK 0,8845 / Ah / celle

Motive Power, Truckbatterier  € 0,1247 = DKK 0,9277 / Ah / celle

Network Power:                      € 0,1288 = DKK 0,9579 / Ah / celle

Kontakt os venligst på tlf. 7642 5900 hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.