Övrigt:

GNB Industrial Power - Motive Garanti

Garantin gäller för fabrikations- och materialfel inom garantitiden.
Garantibestämmelserna gäller under följande förutsättningar:

  • Produkterna sköts enligt GNB Industrial Power skötselföreskrifter
  • Batteriet urladdas med max 80 % av batterikapaciteten en gång per dygn - vid underhållsfria dock max 75 %

Garantier

GNB Industrial Power
Trågbyggda batterier 

60 månaders materialgaranti varav de första 12 månaderna full garanti. Vid godkänd reklamation inom 12 månader tillhandahåller Exide/GNB Industrial Power kostnadsfritt komponenter på grund av fabrikations- eller materialfel och debiterar ej arbets- och reskostnad. Vid godkänd reklamation under garantitidens resterande 48 månader tillhandahåller Exide/GNB Industrial Power kostnadsfritt komponenter på grund av fabrikations- eller materialfel, om GNB skall utföra reparationen debiteras arbets- och reskostnad enligt gällande prislista. Frakter se nedan.

GNB Industrial Power
Underhållsfria Gel-batt
Trågbyggda
batterier

På denna typ av batterier 12 månaders full garanti. Exide/GNB Industrial Power tillhandahåller kostnadsfritt komponenter på grund av fabrikations- eller materialfel och debiterar ej arbets- och reskostnad. Frakter se nedan.

GNB Industrial Power
Laddare

På alla typer av laddare gäller 12 månaders garanti för fabrikations- och materialfel. Laddarna skickas in till Exide/GNB service för reparation. Frakter se nedan.

GNB Industrial Power
Monoblockbatterier
GF FF och FT

På dessa gäller 12 månaders 100% garanti för fabrikations- och materialfel. Under garantitiden debiteras arbets- och resekostnad enligt gällande prislista. Frakter se nedan.


GNB Industrial Power
Tillbehör

 

På detta gäller 1 års full garanti för fabrikations- och materialfel.
Tillbehör är t ex automatiska vattenpåfyllningsvagnar.
Garantin omfattar ej följdskador på batteriet, etc.

Garanti - omfattning:

För samtliga garantibestämmelser gäller, att dessa inte täcker eventuella följdskador. Garantireparationer förlänger inte den ordinarie garantiperioden.

Frakt:

Produkter, som önskas reparerade under garantin, skall skickas till GNB Industrial Power Technologies AB. Köparen står för fraktkostnaderna.