Network:

Sonnenschein A500

GEL . Smorda plattor . 10-12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat : Long Life

Sonnenschein A700

GEL . Smorda plattor . 12 års förväntad livslängd . Klassning Eurobat: Long life

Sonnenschein Lithium

Modular LFP-teknik (litium järnfosfat).