Anden info:

Garanti GNB Industrial Power - Motive

Garantien dækker kun for fabrikations- og materialefejl indenfor de anførte perioder. Garantibestemmelserne er kun gældende under følgende forudsætninger:

  • Produkterne er behandlet efter gældende vedligeholdelses- og ladeforskrifter
  • Batterikapaciteten er højst udtaget een gang i døgnet (1 "cycle") med max 80% af 5-timers kapaciteten - ved vedligeholdelsesfrie traktionbatterier dog max 75%.
  • Batterierne er efterset/efterfyldt med godkendt akkuvand efter max 14 cycles.

Rørpladebatterier


På denne type batterier ydes 4 års garanti -
dvs. 1 års 100% garanti og 3 års pro rata.

Vedligeholdelsesfrie
rørpladebatterier


På denne type batterier ydes 3 års garanti -
dvs. 1 års 100% garanti og 2 års pro rata

Ladere


På alle typer ladere ydes 1 års garanti for fabrikations- og materialefejl

UDVIDET GARANTI
"EnergiPakke"

Ved samlet køb af "EnergiPakke" , bestående af et GNB Industrial Power rørpladebatteri samt en GNB Industrial Power lader af typen 2100HP, 2100SP, MTM eller MTM-HF ydes udvidet garanti således:

Batteri, alm: 3 års 100% garanti og 1 års pro rata
Vedligeholdelsesfrit bat.: 2 års 100% garanti og 1 års pro rata
Lader: 2 års 100% garanti

Monoblokbatterier


På disse ydes 1 års 100% garanti for fabrikation- og materialefejl

Tilbehør

På dette ydes 1 års 100% garanti for fabrikations- og materialefejl

Tilbehør er eks.vis aut.vandpåfyldningssystemer, vandvogne, mv
NB: Garantien omfatter ikke følgeskader på batteriet, etc.

Garanti-omfang:

For samtlige garantibestemmelser gælder, at disse ikke dækker
eventuelle følgeskader. Garantireparationer forlænger ikke den oprindelige garantiperiode.

Pro Rata Garanti:

Ved fejl, som kan henføres til garantibestemmelserne, vil den defekte del blive istandsat uden beregning indenfor 100% perioden. Garantien omfatter såvel arbejdsløn som materialer.
Efter perioden betaler kunden efter det forholdsvis forløbne tidsrum: Efter eksempelvis 17 måneder således 17/48 af den samlede reparationsregning - for vedligeholdelsesfrie batterier således 17/36.
Har batteriet kørt "i skiftehold" med eks.vis 2 cycles i døgnet forhøjes pro rata ratabeløbet tilsvarende. I eksemplet således til 34/48

Fragt:

Produkter, der ønskes repareret under garanti, skal indsendes til GNB Industrial Power. Fragtomkostningerne er for købers regning